Het kan voorkomen, dat het nodig is om tijdens het plannen van Units nieuwe Labels toe te voegen, of om bestaande Labels te verwijderen of te veranderen. Het wijzigen van deze informatie is mogelijk door het gebruiken van de knop Wijzig status op de pagina Geplande statussen of via de knop Acties op de Units pagina. Het wijzigen van Labels kan echter alleen voor Units van één en dezelfde Unit Categorie (bijvoorbeeld VIP, Comfort, Premium, enz.).


Hoe een en ander in zijn werk gaat, is als volgt.


Werkwijze voor pagina Geplande statussen


1. Selecteer de regel(s) waarvoor de Labels moeten worden aangepast (let er op dat de Categorie in de regels hetzelfde is)
2. Klik de blauwe knop Wijzig status
3. Klik binnen het ontstane venster op het veld achter Labels en selecteer het gewenste label
4. Bevestig de keuze door de blauwe knop Opslaan te selecterenWerkwijze voor pagina Units


1. Selecteer de regel(s) waarvoor de Labels moeten worden aangepast (let op dat de Categorie in de regels hetzelfde is)
2. Klik de blauwe knop Acties en vervolgens Status wijzigen
3. Klik binnen het ontstane venster op het veld achter Labels en selecteer het gewenste label
4. Bevestig de keuze door de blauwe knop Opslaan te selecteren