Wanneer er in de planning werkzaamheden zijn vastgelegd, die om een of andere reden toch niet op de wisseldag kunnen worden uitgevoerd, dan bevat Leviy de mogelijkheid om die werkzaamheden uit te stellen.


Volg voor het uitstellen van werkzaamheden onderstaande stappen.


Uit te voeren op de dashboard pagina - Units


  • Selecteer de regel(s) waarvoor de schoonmaak moet worden uitgesteld (de Categorie mag hierbij hetzelfde zijn)
  • Klik de blauwe knop Acties en vervolgens Schoonmaak uitstellen
  • Klik in het venster op de datum waarnaar je de schoonmaak wilt uitstellen.
  • Bevestig de keuze door de blauwe knop Opslaan te selecteren


Het uitstellen van de schoonmaak heeft een aantal gevolgen.
Ten eerste wordt de aan de Unit gekoppelde medewerker ontkoppeld en ten tweede worden de uitgestelde Units weer zichtbaar in Geplande statussen op de dag waarnaar de Units in de planning zijn "verschoven".
Bijvoorbeeld, de status van 100 & 101, die eerst op 3 april stonden gepland en die 2 dagen zijn uitgeteld, zijn in de Geplande statussen terug te vinden op 5 april.


De status Schoonmaken (het emmertje) heeft met het uitstellen altijd prioriteit, bijvoorbeeld:


Stond 100 en 101 met de status Controleren reeds in de planning op 5 april en wil je 100 & 101 met de schoonmaak status Schoonmaken uitstellen naar deze datum? De status Schoonmaken (emmertje) heeft altijd prioriteit en de status zal daarom aangepast worden naar een emmertje.


Stond 100 en 101 met de status Schoonmaken reeds in de planning op 5 april en wil je de status Controleren uitstellen naar deze datum? De status Schoonmaken (emmertje) heeft altijd prioriteit en de schoonmaak status zal daarom niet worden aangepast.


In beide gevallen zullen de labels van beide dagen worden samengevoegd.