Wanneer er in de planning werkzaamheden zijn vastgelegd, die om een of andere reden toch niet op de wisseldag kunnen worden uitgevoerd, dan bevat LEVIY de mogelijkheid om die werkzaamheden uit te stellen. Volg voor het uistellen van werkzaamheden onderstaande stappen.


Uit te voeren op pagina Units


1. Selecteer de regel(s) waarvoor de schoonmaak moet worden uitgesteld (de Categorie mag hierbij hetzelfde zijn)
2. Klik de blauwe knop Acties en vervolgens Schoonmaak uitstellen
3. Klik binnen het ontstane venster op een cijfer dat correspondeert met het aantal dagen dat de schoonmaak moet worden uitgesteld (Let hierbij op, dat de het gekozen cijferveld donkerblauw gekleurd is)
4. Bevestig de keuze door de blauwe knop Opslaan te selecteren


Het uitstellen van de schoonmaak heeft een aantal gevolgen. Ten eerste wordt de aan de Unit gekoppelde medewerker ontkoppeld en ten tweede worden de uitgestelde Units weer zichtbaar in Geplande statussen op de dag waarnaar de Units in de planning zijn "verschoven". (Bijvoorbeeld, twee Units die eerst op 3 april stonden gepland en die 2 dagen zijn uitgeteld, zijn in de Geplande statussen terug te vinden op 5 april) .