Als er een nieuw document toegevoegd wordt in LEVIY, moet de beschikbaarheid van het document ingesteld worden. De keuze die gemaakt wordt bepaald op welke niveau het document inzichtelijk wordt voor de gebruikers in LEVIY. 

Er zijn twee vormen van beschikbaar stellen. Globaal beschikbaar en Lokaal beschikbaar, beiden worden hieronder verder uitgelegd. Dit vind je onder Beheer -> Documenten.


Globaal beschikbaar

Bij het toevoegen van een document staat de keuzemogelijkheid document is globaal beschikbaar bovenaan. Met deze instelling wordt het document organisatiebreed beschikbaar gesteld voor de gebruikers die vanuit hun rol het betreffende documenttype mogen zien. Het document wordt dan zichtbaar onder de knop Documenten in het homescherm van de LEVIY App.
Schakel deze optie in bij Beschikbaarheid door op het grijze vakje te klikken document is globaal beschikbaar en kies vervolgens opslaan.  


Lokaal beschikbaar

Indien een document niet organisatiebreed beschikbaar gesteld moet worden, moet een keuze gemaakt worden uit de overige mogelijkheden. Hierbij wordt een document lokaal beschikbaar in LEVIY. Met het lokaal beschikbaar stellen van een document wordt bedoeld dat een document op klantniveau, objectniveau en/of unitniveau beschikbaar gesteld wordt. 

Kies bij de filters (aan de rechterkant) op welke locatie in de LEVIY App het document zichtbaar moet worden door de betreffende klant, object of unit te selecteren. Kies vervolgens voor opslaan


Let op! Hierbij geldt dat alleen voor de gebruikers waarbij de rol gerechtigd is om een documenttype te mogen zien en toegang hebben tot de betreffende klant, object of unit door de gekoppelde groep het document inzichtelijk krijgen.