Bij het toevoegen van een document dient de beschikbaarheid van een document ingesteld te worden. Als een document lokaal beschikbaar gesteld moet worden, wordt er een keuze gemaakt op welk niveau dit document inzichtelijk moet zijn. In de filter zijn vijf opties: klanten, objecten van klanten, objecten, units van objecten en units. Hieronder worden de vijf opties uitgebreid toegelicht. 


  1. Klanten: Kies één of meerdere klanten waarbij dit document op klantniveau beschikbaar moet zijn 
  2. Objecten van klanten: Kies één of meerdere klanten waarbij dit document bij alle onderliggende objecten van de klant beschikbaar moet zijn op objectniveau
  3. Objecten: Kies één of meerdere objecten waarbij dit document op objectniveau beschikbaar moet zijn
  4. Units van objecten: Kies één of meerdere objecten waarbij dit document bij alle onderliggende units van het object beschikbaar moet zijn op unitniveau
  5. Units: Kies één of meerdere units waarbij dit document op unitniveau in beschikbaar moet zijn


Let op! Het betreffen vijf op zichzelf staande filters die niet samenwerken. Dus maak een keuze tussen optie 1 tot en met 5 om het document op het juiste niveau beschikbaar te stellen. Indien gewenst kan er wel gecombineerd worden tussen klant, object en unit niveau, maar veelal is dit niet wenselijk.