Bij het plannen van Units is het gebruikelijk om de units toe te wijzen aan medewerkers; op deze manier kan er per medewerker namelijk een werkbriefje worden geprint of kan de medewerker de werkzaamheden op een smartphone of tablet terug zien. Dit kan op de pagina Geplande statussen door middel van Toewijzen worden gedaan en op de pagina Units via de knop Acties worden uitgevoerd.


Werkwijze voor pagina Geplande statussen


1. Selecteer de regel(s) met Unit(s) waaraan de medewerker moeten worden gekoppeld (de Categorie mag hierbij hetzelfde zijn)
2. Klik de grijze knop Toewijzen
3. Klik binnen het ontstane venster op het veld achter Schoonmaker
4. Indien u de naam van de medewerker kent, begin dan direct met het typen van de naam. U kunt ook scrollen in de lijst die opent nadat u het medewerker-veld heeft aangeklikt.

5. Bevestig de keuze door de blauwe knop Opslaan te selecterenWerkwijze voor pagina Units


1. Selecteer de regel(s) met Unit(s) waaraan de medewerker moeten worden gekoppeld (de Categorie mag hierbij hetzelfde zijn)
2. Klik de blauwe knop Acties en vervolgens Status wijzigen
3. Klik binnen het ontstane venster op het veld achter Schoonmaker

4. Indien u de naam van de medewerker kent, begin dan direct met het typen van de naam. U kunt ook scrollen in de lijst die opent nadat u het medewerker-veld heeft aangeklikt.
5. Bevestig de keuze door de blauwe knop Opslaan te selecteren


NB: Gebruikt u binnen uw organisatie ook Controleurs, dan kunt u op bovenstaande manier ook een controleur aan de units koppelen. Dit werkt op dezelfde wijze, alleen kiest u in beide schermen bij stap 3 dan het veld Controleur in plaats van Schoonmaker.