In de documentmodule van LEVIY worden documenttypes gehanteerd. De documenttypes bieden de mogelijkheid om verschillende types documenten toe te voegen, bijvoorbeeld contracten en werkinstructies.


Een contract is een document dat bijvoorbeeld beschikbaar moet zijn voor de klant en voor de rayonleider. Een werkinstructie is bijvoorbeeld alleen relevant voor een schoonmaker. In bovenstaand voorbeeld zal de rol van een gebruiker die rayonleider is en van een klant gekoppeld worden aan het documenttype contract en het documenttype werkinstructie gekoppeld worden aan de rol van een gebruiker die schoonmaker is. Door middel van de documenttypes kan er op maat ingesteld worden voor welke documenttypes voor welke gebruikers inzichtelijk moeten zijn.