Om het documentbeheer op orde te houden worden er verschillende documenttypes aangemaakt in LEVIY. Een documenttype wordt gekoppeld aan de rol van een gebruiker, waarmee het mogelijk is om op maat in te stellen welke gebruikers tot welk documenttype inzicht moeten hebben. Hoe een nieuw documenttype toegevoegd moet worden staat hieronder beschreven. 


  1. Kies in het menu voor Beheer en vervolgens Documenten
  2. Kies rechts bovenaan de pagina voor Types
  3. Het scherm met alle reeds bestaande documenttypes en gekoppelde rollen wordt zichtbaar
  4. Kies rechts bovenaan op het groene icoontje met de plus voor Toevoegen
  5. Voer de titel in voor het nieuwe documenttype
  6. Selecteer de rollen waarvoor dit documenttype beschikbaar moet zijn
  7. Kies voor Opslaan, het nieuwe documenttype is toegevoegd.