Een document kan op twee manieren inzichtelijk gemaakt worden in LEVIY. Als een document globaal beschikbaar is gesteld, ofwel organisatiebreed inzichtelijk is gemaakt, is deze terug te vinden onder Documenten in het homescherm van de LEVIY. Als het document lokaal beschikbaar is gesteld, ofwel gekoppeld is aan een specifieke klant, object of unit, dan is het document op het gekoppelde niveau terug te vinden in LEVIY. Zie de afbeeldingen hierna ter verduidelijking.             Afbeelding 1                             Afbeelding 2                                Afbeelding 3       

 

Afbeelding 1: Onder de knop Documenten, bij nummer 9 in de afbeelding, staan de documenten die globaal beschikbaar zijn gesteld binnen de organisatie. Globaal beschikbaar stellen van een document betekend dat een document organisatiebreed inzichtelijk is


Afbeelding 2: In deze afbeelding is een object zichtbaar. Onder het lichtblauwe kopje Documenten zijn twee documenten inzichtelijk. Dit is een voorbeeld van twee documenten die lokaal beschikbaar gesteld zijn en specifiek gekoppeld zijn aan dit object


Afbeelding 3: Als er door middel van afbeelding 1 of afbeelding 2 een document gekozen wordt die de gebruiker wil bekijken wordt de weergave van afbeelding 3 zichtbaar. De volledige informatie van het gekozen document wordt inzichtelijk en door middel van de groene knop Open kan het document geopend worden. 


Let op! Zorg er voor dat het device waar de gebruiker het document op wil bekijken een dergelijk bestandstype ondersteund.