Om schoonmakers te voorzien van een werkbriefje op papier of een overzicht van de werkzaamheden in de Leviy app, is het nodig om de gegevens uit het reserveringssysteem over te zetten in Leviy. Zoals gebruikelijk wordt een actuele lijst met de bezetting van de organisatie door middel van de knop Importeren op de pagina Geplande statussen in Leviy ingelezen. Op basis van deze gegevens kan een leidinggevende een planning maken voor de schoonmakers. Om te komen tot een lijst met Units die aan schoonmakers kan worden toegewezen, volgt hieronder een kort stappenplan. Dit stappenplan gaan er van uit, dat er een CSV bestand voorhanden is, dat aan de specificaties voldoet om ingelezen te kunnen worden.


Werkwijze voor pagina Geplande statussen


1. Selecteer op de pagina Geplande statsussen de knop IMPORTEREN
2. Klik achter het veld Bestand de grijze knop Selecteren
3. Navigeer op de harde schijf van de pc naar de locatie waar het CSV bestand met reserveringsgegevens staat en klik Openen
4. Start de import door middel van de blauwe knop Importeren


Leviy verwerkt het bestand en zodra de import gereed is, verschijnt de lijst met geïmporteerde gegevens. Mochten er al gegevens voor de specifieke dag gevonden worden, dan geeft de applicatie dit aan. Per Unit verschijnen de bestaande gegevens en daarnaast de nieuw geïmporteerde data. De gebruiker kan kiezen of de nieuwe gegevens door Negeren overgeslagen moeten worden of aan de hand van de groene knop Opslaan overgenomen moeten worden.


5. Navigeer na het eventueel verwerken van de nieuwe gegevens naar de laatste regel onderaan het scherm en klik de blauwe knop DOORGAAN
6. De applicatie toont nu de volledige lijst van geïmporteerde regels, waarna het daadwerkelijk toewijzen van de medewerkers kan plaats vinden.