Het aanmaken van een nieuwe Melding is eenvoudig, maar is wel afhankelijk van de manier waarop de Meldingen worden gebruikt. In Leviy bestaat namelijk de mogelijkheid om Meldingen op Klant, Object of Unit niveau te gebruiken. Gemakshalve gaat dit artikel uit van het feit dat een Melding op Unit niveau wordt gemaakt en wordt afgehandeld.


Hoe een en ander in zijn werk gaat, is als volgt.


Werkwijze vanaf de pagina Units


1. Selecteer de Unit waarvoor een nieuwe melding moet worden aangemaakt
2. Klik de groene knop met Witte plus
3. Kies bij Type voor de soort melding die aangemaakt moet worden
4. Geef de nieuwe melding een korte, duidelijke Titel

5. Voeg optioneel een Omschrijving aan de melding toe

6. Kies de Status waarin de melding zich bevindt

7. Kies, indien van toepassing, aan welke medewerker de melding Toegewezen moet worden

8. Sla de melding op met de blauwe knop Opslaan


Afhankelijk van de situatie, kunnen er aan de nieuwe Melding ter verduidelijking tot 4 foto's worden toegevoegd. De praktijk wijst echter uit, dat deze functionaliteit eerder vanuit de App wordt gebruikt.