Het kan voor komen, dat er om een Melding op te pakken of af te handelen, een of meerdere Acties noodzakelijk zijn. Op deze manier kan de melder de status van een bepaalde Melding volgen of kan de communicatie over een Melding ook gelogd worden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een melding die wordt aangemaakt, omdat er een lamp stuk is en dit type lamp besteld moet worden, voordat de melding afgehandeld en gesloten kan worden.


Volg onderstaande stappen om een Actie aan een melding toe te voegen.


Werkwijze vanaf de pagina Meldingen


1. Zoek gebruikmakend van het veld Zoeken de melding op waaraan de Actie moet worden toegevoegd.
2. Klik op de blauwe titel regel van de melding om deze te openen
3. Kies aan de rechterkant boven de kop van de melding voor de grijze knop ACTIE TOEVOEGEN
4. Geef de actie een korte, duidelijke Titel

5. Voeg optioneel een Omschrijving aan de actie toe

6. Voeg optioneel een foto aan de actie toe

7. Kies de Status waarin de actie zich bevindt

8. Sla de actie op met de blauwe knop Opslaan