Het kan handig zijn, om een aantal afgehandelde meldingen in een keer te sluiten of eventueel gesloten meldingen te heropenen. Leviy voorziet hierin door op de pagina Meldingen meerdere meldingen te selecteren en deze in een keer te sluiten.
Dit kan handig zijn in het geval een back-office met deze taak belast is en meldingen niet vanuit de app per stuk gesloten worden.


Volg onderstaande stappen om meerdere meldingen in een keer te sluiten.


Werkwijze vanaf de pagina Meldingen


1. Selecteer met CTRL+ klik de meldingen die gesloten moeten worden (gebruik evt. het veld Type om te filteren op bijvoorbeeld Technische meldingen)
2. Kies met de blauwe knop Sluit voor het sluiten van de geselecteerde meldingen

3. Bevestig de keuze met de blauwe knop Bevestig


(LET OP: Dit betreft alleen voor meldingen met de status Open)

Aangezien op de de Meldingen pagina de standaard meldingen-filters Open en In behandeling aan staan, zijn de reeds gesloten meldingen niet zichtbaar.
Deze kunnen wel getoond worden door in het filtervak te klikken en Open en In behandeling met het kruisje te verwijderen en Gesloten aan te klikken. 

Het scherm toont dan alle binnen het tijdvak gesloten meldingen. Heropenen werkt dan volgens hetzelfde principe als de hierboven staat beschreven. 

Volg daarvoor de stappen voor het sluiten van meldingen, maar kies dan voor Heropen in plaats van Sluit.