Bij het inrichten van een checklist wordt er een cijferdefinitie geconfigureerd. De cijferdefinitie bepaald welk type antwoorden er gegeven kunnen worden bij het beantwoorden van een checklist, daarnaast wordt hier ingesteld of er cijfers gescoord worden voor het betreffende antwoord en indien dat het geval is welk cijfer er gescoord wordt. In de situatie dat de checklist al ingericht is, maar de antwoordmogelijkheden of de te behalen cijfers aangepast moeten worden is hieronder uitgelegd hoe dit werkt. 


1. Kies Beheer en vervolgens Checklist Definities

2. Klik op de titel van de checklist die aangepast moet worden

3. Klik links in het menu Lokale navigatie op Cijferdefinities

4. Klik op de titel van de Cijferdefinitie welke aangepast moet worden

5. Pas de gewenste gegevens aan bij Titel, Groep, Kleur, Afkorting. Geef aan of het antwoord een cijfer heeft en indien dat het geval is vul de hoogte van het cijfer in. Als het antwoord geen cijfer heeft is het mogelijk om te kiezen voor de optie verberg op rapportage. Bij deze optie wordt dit antwoord als dit gekozen is bij het beantwoorden van de checklist niet zichtbaar op de rapportage

6. Kies voor Opslaan


De cijferdefinitie is nu aangepast.