Bij het inrichten van een checklist wordt er een cijferdefinitie geconfigureerd. De cijferdefinitie bepaalt welke antwoorden er gegeven kunnen worden op de vragen die gesteld worden in een checklist die gelopen wordt met de Leviy app. Daarnaast kan bij het inrichten van de cijferdefinities aangegeven worden, of een antwoordmogelijkheid een cijfer krijgt of geen cijfer. Indien dit antwoord een cijfer moet krijgen, is de hoogte hiervan zelf in te stellen. Bij het toevoegen van antwoordmogelijkheden worden deze gegroepeerd in een antwoordengroep. Zo’n antwoordengroep wordt vervolgens gekoppeld aan een subcategorie en bepaalt welke antwoordmogelijkheden er zijn bij het beantwoorden van een vraag.