Om een Checklist te kunnen starten, dient eerst het objectgekozen te worden dat onderwerp is voor de Checklist.
Het kiezen van een object kan op twee manieren:

1. Kies op de homepagina voor ‘Klanten’. Kies de juiste klanten vervolgens het juiste object of

2. Kies op de homepagina voor ‘Mijn Objecten’. Zoek en kies het juiste object, indien deze aanwezig is.

Onderin het scherm staat een lijst met als titel ‘Actiesstarten‘. Hieronder staan de verschillende opties die mogelijk zijn voor dit object.
Kies in dit scherm voor de Checklist die gelopen moet worden. Het kan zijn dat er meerdere checklisten beschikbaar zijn. Klik in dat geval op ‘Start Checklist’ om de checklist die u wilt lopen.
Wanneer u op deze Checklist klikt, start deze onmiddellijk. Wanneer er op een checklist geklikt is, komt u op een scherm terecht waarin er informatie over de checklist getoond word.

Veel van deze informatie is vooraf al ingevuld. Wel zijn er tweepunten waar op gelet moet worden:
Enkele velden, zoals‘Omschrijving’, zijn nog niet ingevuld. Wat hier ingevuld wordt is per organisatie verschillend afgesproken. Controleer altijd of de velden juist zijn ingevuld. Wanneer alle velden juist zijn ingevuld en gecontroleerd, klikt u op de knop ‘Categorieën’.
Indien de Checklist slechts enkele items heeft worden deze direct weergegeven. Anders dient eerst een categorie gekozen te worden.

Items beoordelen nadat een item is gekozen om te beoordelen, wordt het beoordelingsscherm getoond zoals het linker scherm.

Volg de volgende stappen om een item te beoordelen:

1. Wijzig de beoordeling.

2. Vul bij de omschrijving in waarom het item aandacht vereist.

3. Voeg met een van de knoppen onderin een foto toeom de beoordeling te verduidelijken.

4. Klik rechtsboven in op het vinkje om de beoordeling op te slaan.

5. Het pinnetje geeft aan dat er een onderbouwing (een foto en/of een verklaring) is toegevoegd.

6. Beoordeel alle items op dezelfde manier totdat alle beoordelingen gedaan zijn. Het kan voorkomen dat er bijvoorbeeld een directeur van het desbetreffende bedrijf met u mee loopt tijdens  uw Checklist controle. 

Wanneer dit voorkomt kan dezepersoon via de knop ‘Aanwezigen’ toegevoegd worden.


1. Klik op de knop ‘Toevoegen’. Kies voor ‘Handmatige invoer’.

2. Wanneer er op handmatige invoer wordt geklikt komt er een scherm tevoorschijn. Hier kan de persoon die meeloopt handmatig ingevoerd worden. 

    Wanneer dit ingevuld is kan de desbetreffende persoon een paraaf zetten terbevestiging. Dit kan door op de knop ‘Paraaf’ teklikken.

3. Klik, zodra de gegevens compleet zijn, op het vinkje rechts bovenin. De persoon is nu toegevoegd. 

    Dit is zichtbaar naast de naam, door middel van een ‘vulpen‘. Herhaal de vorige stappen om alle categorieën en items te beoordelen. 

    Zodra de Checklist controle compleet beoordeeld is, kan deze verstuurd worden. 

    Doe dit opdeze manier:

1. Klik dan op de ‘Diskette’ rechts bovenin het scherm om alles op te slaan. U krijgt een bevestigingsscherm met daarin het aantal ruimten dat is toegevoegd.

2. Kies voor ‘Ja’ om de controle direct te verzenden. Ook kunt u voor ‘Later’ kiezen om de controle op te slaan en op een later moment te verzenden.
    Dit laatste kan handig zijn wanneer u op dat moment geen beschikking heeft over Internet. De controle wordt dan weergegeven op de homepage van de app.
    Wanneer zich een calamiteit voordoet, is er altijd de mogelijkheid om de controle tussentijds op te slaan door op het pijltje terug te klikken.
    Dit knopje zit links bovenin. Nadat de controle tussentijds is opgeslagen, kan deze teruggevonden worden op de homepagina, onder ‘Tussentijds opgeslagen’.