Om een checklist te lopen dient deze eerst gestart te worden vanaf klant-, object- of unitniveau. Als dat gelukt is opent de app een nieuw scherm en begint het daadwerkelijk invullen van de checklist. 


Het eerste scherm dat opent, is het tabblad Gegevens. In dit scherm wordt informatie getoond over welke Checklist gestart is, aan welke klant/object/unit deze gekoppeld is, welke controleur hem uitvoert en is de datum en tijdstip zichtbaar waarop deze checklist gestart is. Daarnaast kan er een Omschrijving ingevuld worden in het gelijknamige tekstvak ter verduidelijking waarom de checklist gelopen is. 


Kies vervolgens voor het tabblad Categorieën. Hieronder worden alle vragen weergegeven. Deze vragen kunnen simpelweg beantwoord worden door over het scherm te swipen ofwel met een vinger of het scherm te vegen tot het gewenste antwoord in beeld staat bij de vraag. Een andere mogelijkheid is door op de vraag te klikken. In een nieuw scherm wordt dan de vraag weergegeven met bijbehorende antwoordmogelijkheden. Tevens is het mogelijk om een verklaring / toelichting te geven bij het gegeven antwoord en een foto toe te voegen ter verduidelijking. Eenmaal de vraag beantwoord klik dan rechts bovenaan op de 'V' om terug te keren naar de vragenlijst. Beantwoord op deze manier alle vragen. 


Kies nadat alle vragen beantwoord zijn, voor het tabblad Afronding. Dit tabblad is bij vrijwel elke checklist zichtbaar, maar er bestaat ook een mogelijkheid om een checklist te maken zonder dit tabblad, dus kijk niet vreemd op als deze niet zichtbaar is. In het geval dit tabblad wel zichtbaar is, kan hier aangegeven worden of er aanwezigen zijn geweest bij het lopen van een checklist. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de contactpersoon van de klant. Om deze aanwezige toe te voegen kies voor Handmatige Invoer. Geef aan of de aanwezige mannelijk of vrouwelijk is, vul de naam en functie van de aanwezige in. Kies als laatste voor Paraaf om de aanwezige te kunnen laten tekenen voor aanwezigheid. Naast de keuze Handmatige invoer is er ook een optie voor Toevoegen aanwezigen, als er voor deze optie gekozen wordt verschijnt er, indien ingericht, een lijst met namen van schoonmakers onder het gelijknamige tabblad of onder het tabblad Alle zijn de namen zichtbaar van andere Leviy gebruikers. Deze laatste optie zal echter minder gebruikt worden aangezien het over het algemeen externe personen zijn die meelopen die mogelijk niet over een Leviy  account beschikken en daarom handmatig ingevoerd moeten worden als aanwezigen.