Het is mogelijk om de laatst gelopen checklisten te bekijken in de Leviy  app zodat deze nog geraadpleegd kunnen worden voor de nieuwe checklist gestart wordt. Dit werkt als volgt:


  1. Ga naar de klant, object of unit waar de checklist de laatste keer gelopen is
  2. Kies onder de algemene informatie Resultaten voor Bekijk Controles 
  3. Indien er controles gelopen zijn wordt een lijst zichtbaar. Let op! Dit kan een gemengde lijst zijn met gelopen DKS'sen en Checklisten indien beide modules op de betreffende klant/object/unit uitgevoerd worden. In deze lijst wordt de uitgevoerde datum weergegeven, het type controle en de controleur die dit uitgevoerd heeft.
  4. Klik op de controle die geopend moet worden om deze te bekijken
  5. Het algehele resultaat en de resultaten van de categorieën worden weergegeven. Daarnaast worden de aandachtspunten weergegeven. Dit betreffen vragen die beantwoord zijn met een slechte score of een verklaring of foto aan toegevoegd is.