Bij het aanmaken van een checklist wordt er een goedkeurgrens bepaald. Deze goedkeurgrens komt op drie niveau's in de checklist terug. Allereerst is er een algemene goedkeurgrens dit is het cijfer waar een checklist in zijn geheel minimaal aan moet voldoen om als voldoende beoordeeld te worden. Tevens kan er een goedkeurgrens ingesteld worden op categorie niveau. Een categorie is eigenlijk een soort hoofdstuk waar nog verschillende subcategorieën, ofwel paragrafen, onder vallen. Voor de categorie kan een goedkeurgrens ingesteld worden waaraan de daaronder vallende subcategorieën minimaal moeten voldoen om als voldoende beoordeeld te worden. Als laatste is er nog het niveau subcategorieën. Ook voor deze subcategorieën is het mogelijk om een goedkeurgrens in te stellen waaraan de beantwoorde vragen die onder de subcategorie vallen minimaal aan moeten voldoen om te zorgen dat de subcategorie als voldoende beoordeeld wordt. Hoe de goedkeurgrens aangepast kan worden is hieronder in stappen uitgelegd.


De goedkeurgrens voor de Checklist:


1. Kies Beheer en vervolgens Checklist Definities

2. Klik op de titel van de Checklist waar de aanpassing doorgevoerd moet worden

3. Klik op de oranje knop voor bewerken

4. Pas bij Goedkeurgrens het cijfer aan waarbij de controle voldoende bevonden wordt. 

5. Kies voor Opslaan om de wijzigingen definitief te maken. 


De goedkeurgrens voor de Categorieën:


1. Kies Beheer en vervolgens Checklist Definities

2. Klik op de titel van de Checklist waar de aanpassing doorgevoerd moet worden

3. Klik op de titel van de Categorie waar de aanpassing doorgevoerd moet worden 

4. Klik op de oranje knop voor bewerken

5. Pas bij Goedkeurgrens het cijfer aan waarbij de Categorie voldoende bevonden wordt. 

6. Kies voor Opslaan om de wijzigingen definitief te maken. 


De goedkeurgrens voor de Subcategorieën:


1. Kies Beheer en vervolgens Checklist Definities

2. Klik op de titel van de Checklist waar de aanpassing doorgevoerd moet worden

3. Klik op de titel van de Categorie waaronder de subcategorie zit waar een aanpassing voor doorgevoerd moet worden

4. Klik op de titel van de Subcategorie waar de aanpassing doorgevoerd moet worden

5. Klik op de oranje knop voor bewerken

6. Pas bij Goedkeurgrens het cijfer aan waarbij de Subcategorie voldoende bevonden wordt. 

7. Kies voor Opslaan om de wijzigingen definitief te maken.