Bij het configureren van een checklist dient er een standaard cijferdefinitie ingevoerd te worden bij het aanmaken van een subcategorie. Een subcategorie bundelt een aantal items. Items zijn de daadwerkelijke vragen die er gesteld worden in de subcategorie. Om de vragen uiteindelijk te kunnen beantwoorden in de app moet er bij een subcategorie een standaard cijferdefinitie ingevoerd worden. Dit bepaalt niet alleen welke antwoordmogelijkheden er zijn voor de onderliggende items, maar eveneens wat het standaard antwoord is.


Stel dat cijfergroep A zou bestaan uit de antwoorden Goed, Voldoende, Onvoldoende en Slecht en er wordt als standaard cijferdefinitie gekozen voor het antwoord 'Onvoldoende groep A', dan biedt de app bij de betreffende items de mogelijkheid om de vraag te beantwoorden met Goed, Voldoende, Onvoldoende en Slecht. Tevens zal bij het starten van de checklist het antwoord van de items die onder de subcategorie vallen op Onvoldoende staan. Een voordeel van het instellen van een lage score / een Onvoldoende als antwoord, is dat de gebruikers gestimuleerd worden om de controle daadwerkelijk uit te voeren en om dit secuur te doen, om tot een goed cijfer te komen. Hoe een standaard antwoord aangepast kan worden, wordt hieronder uitgelegd. 


1. Kies voor Beheer en vervolgens Checklist Definities

2. Klik op de titel van de checklist waar een aanpassing voor gemaakt moet worden

3. Klik op de titel van de Categorie waar de subcategorie onder valt waar de aanpassing voor gemaakt moet worden

4. Klik op de titel van de Subcategorie waarvoor het standaardantwoord aangepast moet worden

5. Klik op het oranje knopje om te bewerken

6. Kies bij Standaard Cijferdefinitie voor het nieuwe standaard antwoord of eventueel zelfs nieuwe antwoordmogelijkheden uit een andere antwoord groep. 

7. Kies voor Opslaan

8. De wijzigingen zijn nu definitief gemaakt. 


Let op! Om deze aanpassingen voor de gebruikers van de Leviy app inzichtelijk te krijgen, moeten de gebruikers de app eerst synchroniseren. Als daarna een nieuwe checklist gestart wordt, zal de wijziging zichtbaar zijn.