Het configureren van een checklist is iets dat zorgvuldig gedaan moet worden. Mocht achteraf blijken, dat er in een vraag een typefout gemaakt is, of dat er een vraag toegevoegd of verwijderd moet worden, dan is dit natuurlijk mogelijk. Lees hieronder hoe dat in zijn werk gaat. 


  1. Kies voor Beheer en vervolgens voor Checklist Definities
  2. Klik op de titel van de Checklist waar een aanpassing voor gemaakt moet worden
  3. Klik op de titel van de Categorie waaronder de subcategorie valt met het betreffende item
  4. Klik op de titel van de Subcategorie waaronder het item valt waar de aanpassing voor gemaakt moet worden. Het lijstje met items (vragen) die onder de subcategorie valt wordt zichtbaar
  5. Ga met de muis op de titel van het item staan en klik het item aan
  6. Bewerk het item en kies voor Opslaan
  7. Indien noodzakelijk, ga met de muis op de omschrijving van het item staan en klik de omschrijving aan
  8. Bewerk de omschrijving en kies voor Opslaan
  9. De aanpassingen zijn nu doorgevoerd.


Een Item toevoegen?

Volg de stappen 1 tot en met 4 van de uitleg hierboven. Ga in het groen omlijnde tekstvak staan onder de titel van het lijstje items en vul hier de vraag in, Type indien gewenst in het vak omschrijving een extra toelichting op de vraag. Druk vervolgens op het Groene Knopje met de plus voor toevoegen en het Item is toegevoegd. Indien gewenst kan ook de Enter-knop op het toetsenbord gebruikt worden om het toevoegen te bevestigen. 


Een Item verwijderen?

Volg de stappen 1 tot en met 4 van de uitleg hierboven. Zoek het item op dat verwijderd moet worden. Klik op de rode knop met het kruis naast het item om het item te verwijderen. LET OP! Er volgt geen bevestiging of dit item daadwerkelijk verwijderd moet worden, het item wordt direct verwijderd.