Formulieren zijn een belangrijk onderdeel van uw dagelijkse processen. Het is mogelijk om bijvoorbeeld schadeformulieren, formulieren voor het in dienst nemen van personeel of bezoekrapporten digitaal in te vullen. Een formulier kan middels twee manieren worden opgezocht. Hieronder staan beide manieren uitgelegd.De eerste manier om een formulier terug te vinden is:


1. Kies op de homepagina voor Formulieren
2. Kies uit deze lijst het betreffende formulier dat gestart moet worden


Let op! In deze lijst staan enkel formulieren die niet aan een object gekoppeld zijn. Het kan zijn dat het formulier dat gezocht wordt, dus aan een object is gekoppeld en niet in deze lijst staat. 


1. Kies op de homepagina voor Mijn Objecten

2. Kies voor het betreffende object waar het formulier gelopen wordt

3. In dit scherm staan onder Acties de verschillende opties die mogelijk zijn voor dit object. Kies in dit scherm voor het formulier. 


Let op! Het kan zijn dat er meerdere formulieren beschikbaar zijn voor dit object. Klik in dat geval op Start Formulier, waarna er een uitklapmenu verschijnt met de verschillende formulieren. Kies hier voor het formulier dat u wilt openen.


Staat het formulier er niet bij? Dit kan aan de volgende punten liggen:
1. De gebruiker is niet bevoegd om het formulier te lopen;
2. Het formulier is niet juist geconfigureerd in het dashboard. Neem hiervoor contact op met uw applicatiebeheerder.