Om een formulier in te vullen dient deze eerst gestart te worden vanaf de homepagina of vanaf objectniveau. 

Als dat gelukt is opent de app een nieuw scherm en begint het daadwerkelijk invullen van het formulier. 


De formulieren kunt u op de volgende manier terugvinden:


1. De eerste manier is wanneer u op de homepagina op de donkerblauwe knop ‘Formulieren’ klikt. Hier kunt u alle voor u beschikbare formulieren terugvinden.

2. De tweede manier om documenten terug te vinden is via de knoppen ‘Mijn Objecten’. Hier kunt u de formulieren op objectniveau terugvinden. 

    In dit scherm staan de verschillende opties die mogelijk zijn voor dit object. Kies in dit scherm voor het formulier. 

    Het kan zijn dat er meerdere formulieren beschikbaar zijn voor dit object. Klik in dat geval op ‘Start Formulier’, waarna er een uitklapmenu verschijnt met de verschillende formulieren. 

    Kies hier voor het formulier dat u wilt openen.


Om een formulier in te vullen worden de volgende stappen gevolgd:


1. Per onderdeel kan er geklikt worden op de >. Hierna verschijnt er een lijst met vragen die ingevuld kunnen worden

2. Wanneer alle vragen van het onderdeel zijn ingevuld, wordt er op de V geklikt. Hierna sluit het onderdeel weer

3. Volg bovenstaande stappen per onderdeel om het gehele formulier te doorlopen

4. Wanneer alles naar wens is ingevuld en de handtekeningen zijn gezet, wordt er gekozen voor de Opslaan-knop Diskette


Let op! Het kan zijn dat er verplichte vragen in het formulier zitten. Deze zullen dan rood omrand worden en het formulier kan niet worden opgeslagen voordat deze zijn ingevuld.