Wanneer de formulieren ingevuld zijn, kunnen deze bekeken worden in de app. Hiervoor zijn twee manieren mogelijk. Deze zijn als volgt:


De eerste manier om een ingevuld formulier terug te vinden is:


1. Kies op de homepagina voor Formulieren

2. Kies voor Verzonden formulieren

3. Kies voor het ingevulde formulier dat bekeken gaat worden


De tweede manier om een ingevuld formulier terug te vinden is:


1. Kies op de homepagina voor Mijn Objecten

2. Kies voor het object waar het ingevulde formulier onder staat

3. Kies onder Resultaten voor Bekijk ingevulde formulieren

4. Kies voor het ingevulde formulier dat bekeken gaat worden