Wanneer de formulieren ingevuld zijn, kunnen deze bekeken worden in de app en dashboard.
Hiervoor zijn twee manieren mogelijk.


De eerste manier om een ingevuld formulier terug te vinden in het dashboard:


  • Kies op de homepagina voor 'Formulieren'
  • Kies voor 'Verzonden formulieren'
  • Kies het ingevulde formulier


De tweede manier om een ingevuld formulier terug te vinden in de app:


  • Kies op de homepagina voor 'Objecten'
  • Kies het object waar het ingevulde formulier onder staat
  • Kies onder Resultaten voor 'Bekijk ingevulde formulieren'
  • Kies het ingevulde formulier

Belangrijk: In de app is het aantal formulieren die je terug kunt kijken beperkt. Ga hiervoor naar het dashboard.