In de dagelijkse operatie worden door de medewerkers allerhande formulieren ingevuld. Denk hierbij aan schadeformulieren, formulieren voor het in dienst nemen van personeel of bezoekrapporten. Een formulier kan middels twee manieren in het dashboard worden opgezocht. Hieronder staan beide manieren uitgelegd.


De eerste manier om een ingevuld formulier terug te vinden is:


1. Kies in het bovenmenu voor Beheer en vervolgens Ingevulde formulieren
2. Zoek in deze lijst naar het betreffende formulier dat bekeken gaat worden

3. Klik in de regel van het formulier op txt, PDF of ZIP


Let op! Wanneer er met een HTML-template wordt gewerkt, is de titel van het ingevulde formulier blauw gekleurd. Er kan dan op de titel geklikt worden, waarna er een nieuw scherm geopend wordt met het formulier. Vanuit hier kan het ingevulde formulier gedownload worden als een PDF.


De tweede manier om een ingevuld formulier terug te vinden is:

1. Kies in het bovenmenu voor Mijn Objecten

2. Kies voor het betreffende object waar het formulier gelopen is

3. Kies voor de blauw gekleurde knop Ingevulde formulieren

4. Zoek in de getoonde lijst naar het betreffende formulier dat bekeken gaat worden

5. Klik in de regel van het formulier op txt, PDF of ZIP


Let op! Wanneer er met een HTML-template wordt gewerkt, is de titel van het ingevulde formulier blauw gekleurd. Er kan dan op de titel geklikt worden, waarna er een nieuw scherm geopend wordt met het formulier. Vanuit hier kan het ingevulde formulier gedownload worden als een PDF.