In de dagelijkse operatie worden door de medewerkers allerhande formulieren ingevuld. Denk hierbij aan schadeformulieren, formulieren voor het in dienst nemen van personeel of bezoekrapporten. Een formulier kan middels twee manieren in het dashboard worden opgezocht. Wanneer het juiste formulier gevonden is, kan deze gedownload worden in txt, PDF of ZIP.