Elke ochtend wordt de planning van schoon te maken kamers gedaan in het Leviy dashboard.

Hierna zijn deze kamers direct voor de Room Attendant in te zien via de app. Hieronder staat uitgelegd hoe de juiste werkwijze wordt gehanteerd om deze schoon te melden.


1. Om de planning voor de te schoon te maken kamers inzichtelijk te krijgen is het noodzakelijk om de app te synchroniseren

2. Klik op de homepagina op de blauwe knop Housekeeping. Een overzicht met alle schoon te maken kamers wordt getoond

3. In dit overzicht zie je dat alle kamers met de status Vuil een emmer als symbool hebben

4. Bij de kamers staan ook labels vermeld, zoals bijvoorbeeld Stayover. Zo is alle relevante informatie in één overzicht zichtbaar.