Elke ochtend wordt de planning van schoon te maken kamers gedaan in het Leviy dashboard. Hierna zijn deze kamers direct voor de Room Attendant in te zien via de app.
Hieronder staat uitgelegd hoe deze de schoonmaaktijden per kamer kan registreren:


1. Open de Leviy App

2. Klik op Synchroniseren

3. Kies voor de blauwe knop Housekeeping

4. Klik op de kamer die op dat moment schoongemaakt gaat worden

5. Klik op de knop Start wanneer er begonnen wordt met schoonmaken, in het kameroverzicht zul je nu ook een indicator zien dat de taak op de kamer gestart is.

6. Klik op de knop Stop wanneer er gestopt wordt met schoonmaken, in het kameroverzicht zie je nu ook een indicator dat de taak op de kamer gestopt is.

7. Zodra er op Stop is geklikt, verspringt de status van de kamer van Vuil (emmer) naar de status Controleren (oog). De status Controleren is voor de Supervisor het teken dat de kamer gecontroleerd kan worden.

8. Leviy brengt de Room Attendant weer terug naar het overzichtsscherm waar de volgende kamer geselecteerd kan worden.