In Leviy is het mogelijk om een indicatie te krijgen hoeveel tijd een Room Attendant voor of achter loopt op het schema. Hierdoor kan er direct geanticipeerd worden om wellicht een extra inspectie uit te voeren of de kamerverdeling voor die dag aan te passen. De indicator geeft een vergelijk tussen de gestelde normtijd van een taak t.o.v. de daadwerkelijke tijd dat de Room Attendant met het uitvoeren van deze taak bezig is geweest.


1. Open het dashboard

2. Kies onder Mijn Objecten voor het hotel

3. Klik in het menu aan de linkerkant op Housekeeping

4. Hier staan onder Room Attendants, per medewerker, een tabel met daarin het aantal toegewezen kamers. Achter de naam van de Room Attendant staat een tijd, bijvoorbeeld 0m.

  • Zijn de minuten groen? Dan loopt die Room Attendant X minuten voor op het schema
  • Zijn de minuten rood? Dan loopt die Room Attendant X minuten achter op het schema


Het is ook mogelijk om Room Attendants zelf inzicht te geven in hun eigen voortgang.

Dit dient een persoon binnen de organisatie met Applicatiebeheer rechten aan te vinken op object niveau.