Door middel van de DKS is het mogelijk om de schoonmaker te controleren op zijn vaardigheden. In de DKS kan er aangegeven worden of er fouten zijn geconstateerd en zo ja, of deze dan Vuil, Methode of Periodiek fout zijn. Een DKS wordt via de app ingevoerd en is vervolgens in het dashboard terug te vinden. Hieronder worden de manieren om deze terug te vinden 


De eerste manier om een ingevulde DKS terug te vinden is als volgt:

1. Open het Leviy dashboard

2. Log in met de bekende gebruikersgegevens

3. Klik in de overzichtspagina op één van de knoppen waar een DKS definitie in staat

4. Hierna past de overzichtspagina zich direct aan naar de verzamelde informatie van de gekozen DKS definitie

5. Onderaan de overzichtspagina staat een verzamellijst van alle gelopen DKS controles met deze DKS definitie

6. Er kan op de Titel of Datum van de DKS geklikt worden, waarna deze zich geopend wordt


LET OP! Door het menu aan de linkerkant van het scherm te openen en op de knop Details te klikken, wordt meer informatie over de controle getoond.


De tweede manier om een ingevulde DKS terug te vinden is als volgt:

1. Open het Leviy dashboard

2. Log in met de bekende gebruikersgegevens

3. Klik bovenin het scherm op Mijn Objecten

4. Hierna verschijnt er een pagina waar verschillende objecten op staan. Deze worden in een lijst weergegeven

5. Kies het object waarvan de resultaten van een DKS controle bekeken willen worden

6. Klik op de donkerblauwe knop DKS controles. In het scherm dat hierna wordt getoond zijn alle gelopen controles zichtbaar

7. Hier kan er op de Titel of Datum van de DKS geklikt worden, waarna deze zich in een nieuw scherm opent


LET OP! Door het menu aan de linkerkant van het scherm te openen en op de knop Details te klikken, wordt meer informatie over de controle getoond.