Door middel van de DKS is het mogelijk om de schoonmaker te controleren op zijn vaardigheden. In de DKS kan er aangegeven worden of er fouten zijn geconstateerd en zo ja, of deze dan Vuil, Methode of Periodiek fout zijn. Een DKS wordt via de app ingevoerd. Deze DKS wordt van tevoren in het dashboard geconfigureerd. Om op te zoeken welke DKS definities zijn aangemaakt worden de volgende stappen gevolgd:


1. Open het Leviy dashboard

2. Log in met de bekende gebruikersgegevens

3. Klik in het bovenmenu op Beheer

4. Kies in het uitklapmenu voor DKS definities

5. In de lijst die daarna wordt weergegeven staan alle aangemaakte DKS definities