Door middel van de DKS is het mogelijk om de schoonmaker te controleren op zijn vaardigheden. In de DKS kan er aangegeven worden of er fouten zijn geconstateerd en zo ja, of deze dan Vuil, Methode of Periodiek fout zijn. Een DKS wordt via de app ingevoerd. Het kan voorkomen dat er een (nieuw) object toegevoegd moet worden aan een bepaalde DKS definitie. Hieronder worden de stappen uitgelegd om dit te realiseren:


1. Open het Leviy dashboard

2. Log in met de bekende gebruikersgegevens

3. Klik in het bovenmenu op Beheer

4. Kies in het uitklapmenu voor DKS definities

5. In de lijst die daarna wordt weergegeven staan alle aangemaakte DKS definities

6. Kies voor de definitie waaraan een (nieuw) object gekoppeld moet worden

7. Wanneer deze definitie is geopend, wordt er geklikt op de oranje pen rechts bovenaan

8. Vervolgens wordt er voor het betreffende (nieuwe) object gekozen bij Objecten

8. Klik op Opslaan


Na het synchroniseren in de app is de betreffende DKS definitie beschikbaar op het (nieuwe) object.