Meldingen bekijken kan op twee manieren. Welke twee dat zijn lees je hieronder.


Optie 1

  1. Klik bovenin het scherm op ‘Klanten’ en kies de klant naar keuze. Hierna verschijnt er een pagina met lijst waar verschillende acties van alle objecten op staan.
  2. Klik op de rode knop ‘Meldingen’.
  3. Wanneer er op deze knop geklikt wordt, komt je op een scherm terecht waar de gemaakte meldingen in een overzicht staan. Door middel van de filters rechts bovenin het scherm kan er gekozen worden om alle open meldingen zichtbaar te           maken, of juist alle gesloten meldingen. Wanneer u op de melding klikt, opent deze zich en kunt u deze melding bekijken.

Optie 2

  1. Klik bovenin het menu op ‘Meldingen’. Wanneer er op deze knop geklikt wordt komt je op een scherm terecht waar de gemaakte meldingen in een overzicht staan. Door middel van de filters rechts bovenin je scherm kan er gekozen worden om alle open meldingen zichtbaar te maken, of juist alle gesloten meldingen.
  2. Kies de melding waar de details van bekeken willen worden. Dit doet je door op de melding te klikken.
  3. Wanneer er op een melding klikt is, komt je op een scherm terecht waar de details van de gekozen melding in een overzicht staan.


De details van de melding.


Wanneer er op een melding geklikt is, komt je op een scherm terecht waar de details van de gekozen melding in een overzicht staan.
In het scherm met de details kunt u de volgende zaken terugvinden.


Type                    Wat voor type melding het is

Titel                     Dit is de naam van de gekozen melding

Omschrijving     Korte omschrijving van de melding

Status                 De actuele status van de melding

Datum                Wanneer de melding is aangemaakt

Door                    Welke persoon de melding heeft aangemaakt

Toegewezen aan Welke persoon de melding mag verwerken

Overzicht            Hier staan de details samengevat in een overzicht. Wanneer u naar beneden scrolt, vindt u de uitgebreide informatie omtrent de details van de gekozen melding.

Acties                  Onder acties vindt u terug welke acties al ondernomen zijn omtrent de gekozen melding. Bijvoorbeelddat de meter besteld of geleverd is.

Afbeeldingen     Hier vindt u de, eventuele gemaakte, afbeelding(en) terug