Bij het aanmaken van een Checklist, bestaat ook de mogelijkheid om vertalingen toe te voegen. Volg onderstaande stappenplan, om de daadwerkelijke vertalingen toe te voegen.


1. Kies voor Beheer

2. Kies vervolgens voor Checklist definities waarna de lijst met Checklists verschijnt

2. Klik op de Blauwe titel van een bestaande Checklist waarvoor de vertaling toegevoegd moet worden. Hierna wordt de Checklist geopend

3. Klik rechtsboven op de Grijze knop Vertalingen. De Vertalingsmodule opent

4. Kies rechts in de taal-dropdown voor de gewenste taal

5. Onder het woord Vertalingen staat een aantal tabjes. Dit zijn de secties van de checklist, met hun respectievelijke inhoud

6. Klik op bijvoorbeeld de sectie Checklist Definitie. Het cijfer daarachter is het aantal regels dat moet worden voorzien van een vertaling. Elk onderdeel heeft een Bron en een Doel

7. Vul in het veld Doel de vertaling in van het woord of de woorden die bij Bron staan vermeld en klik Opslaan

8. Werk op deze tabjes de verschillende onderdelen af

9. Sluit na het toevoegen van de vertalingen, de vertalingsmodule af met de Blauwe Terug-pijl