Gebruikers in Leviy hebben toegang tot bepaalde klanten en objecten, gebaseerd op de Groep waaraan zij zijn gekoppeld. Een Groep is eigenlijk niet meer of minder dan een naam voor een verzameling van klanten en bijbehorende objecten. Dat kan een selectie zijn, of het totaal van klanten en objecten, dat onder een bepaalde organisatie valt.


Aan de hand van onderstaand stappenplan kan een Groep worden aangemaakt. Hierbij is er voor gekozen is, om een bepaalde selectie klanten en objecten toegankelijk te maken binnen de groep. Dit artikel gaat er van uit, dat de gebruiker het recht heeft om groepen te bekijken en aan te maken.


1. Kies voor Beheer en vervolgens Groepen in de menubalk van Leviy

2. Druk aan de rechterkant op de groene knop met Witte plus

3. Geef de nieuwe groep een duidelijke Titel

4. Zet het vinkje aan voor "Weergeven in Mijn Objecten" zodat de selectie aan objecten wordt weergegeven onder het kopje "Mijn Objecten" in de Leviy menubalk

5. Kies achter Klanten voor Selecteren

6. Kies achter Objecten voor Selecteren


N.B.: Wanneer er Units in de organisatie beschikbaar zijn, kies dan achter Units de optie die van toepassing is


7. Klik de blauwe knop Toevoegen om de groep op te slaan. De applicatie keert terug naar de lijst met Groepen. Zoek aan de hand van het zoekveld de zojuist aangemaakte groep op

8. Klik op de blauwe naam van de groep om deze te openen

9. Kies in het menu Lokale navigatie voor Klanten (Beweeg de muis naar de linker rand van het scherm indien dit menu verborgen is)

10. Scroll in de lijst met Klanten naar de juiste klant(en) en zet een vinkje voor de klantnaam (zoeken kan met CTRL + F)

11. Scroll naar de onderkant van de lijst en klik de blauwe knop Opslaan. De applicatie keert terug naar de groep samenvatting

12. Kies in het menu Lokale navigatie voor Objecten

13. Klik op de pijlicoon voor de naam van de klant. De klantnaam klapt open en toont de onderliggende Objecten

14. Vink het hokje aan voor de Objecten die binnen de groep moeten vallen. Alle Objecten onder de klant kunnen in een keer geselecteerd worden, door het veld voor de Klantnaam aan te vinken.

15. Scroll naar de onderkant van de lijst en klik de blauwe knop Opslaan.


N.B.: Wanneer er Units in de organisatie beschikbaar zijn, volg dan de stappen voor Klant en Object voor de selectie van de juiste Unit(s)


16. Kies in het menu Lokale navigatie voor Gebruikers

17. Scroll in de lijst met Gebruikers naar de juiste Gebruiker(s) en zet een vinkje voor de naam

18. Scroll naar de onderkant van de lijst en klik de blauwe knop Opslaan


De Groep is hiermee aangemaakt en de nieuwe of bestaande gebruiker heeft nu toegang tot de informatie.