Indien een klant gedeactiveerd wordt in Leviy is de klant daarmee niet meer zichtbaar voor de eindgebruikers van de App, maar blijft de data behouden. Middels het Leviy dashboard ook nog raadpleegbaar.
Mocht deze klant in de toekomst toch weer klant worden kan deze eenvoudig weer geactiveerd worden.
Het verwijderen van een klant is daarentegen niet mogelijk. Denk namelijk aan de DKS controles, meldingen etc. die dan ook worden verwijderd.


Te nemen stappen voor het deactiveren van een klant:


1. Kies in de bovenste menubalk voor Klanten

2. Klik op de regel van de klant die gedeactiveerd moet worden (let op! klik ergens waar geen linkje in de regel zit naar een andere pagina)

3. De regel met de klant die gedeactiveerd moet worden, wordt geel gearceerd

4. Bovenaan de tabel wordt de knop Acties blauw 

5. Klik op de knop Acties

6. Kies voor Deactiveren

7. Leviy vraagt: "Klant Deactiveren?"

8. Klik op Deactiveren