Naast het filteren door middel van het aanklikken van velden is er in de Leviy Analytics ook een filterpaneel waarmee specifieker kan worden ingezoomd op bepaalde waardes. 


1. Ga met de muis naast de naam van het filter staan (In onderstaand voorbeeld is de filternaam ("Status")

2. Er verschijnt hier een potlood- symbool als in onderstaande afbeelding, klik hier op. 3. Er verschijnt een pop-up menu waar verschillende waardes kunnen worden gekozen. Als de hokjes zijn aangevinkt, wordt de waarde meegenomen, als de hokjes niet zijn aangekruist dan wordt de waarde niet meegenomen. Binnen datum velden is er nog een aanvullende functionaliteit. Hier is het ook mogelijk om een andere tijdsweergave te kiezen: jaren, kwartalen, maanden, weken of specifieke dagen. Het is mogelijk om meerdere velden te selecteren.Ten slotte is het mogelijk om filters uit te schakelen. Onderin het filter is er een blauw schuifje, door die om te zetten heeft dit filter geen invloed meer op de data in het dashboard.