Sommige dashboarden worden door meer dan 1 organisatie gebruikt. Om ervoor te zorgen dat gebruikers relevante data zien en om de data veilig te houden, maakt Leviy Analytics gebruik van data beveiliging.  De data beveiliging kan worden aangemaakt op zowel organisatie als op klant niveau. Dit geeft de gebruiker recht op bepaalde data waardoor de data van elke organisatie gescheiden blijft. 


Voor de data beveiliging maakt Leviy gebruik van 1 veld dat met de rest van de data structuur verbonden is. Vaak is dit het unieke nummer per organisatie of klant. De data beveiliging wordt vervolgens per gebruiker ingesteld. Leviy Analytics evalueert deze 'regels' bij het binnenladen van de data zodat alleen de relevante data wordt opgehaald. Als er geen data beveiliging is ingesteld voor een gebruiker dan ziet deze geen waardes op het dashboard.