In de Leviy App kan er gewerkt worden met de module Formulieren. Welk type formulier er gebruikt wordt is per organisatie verschillend, een formulier is veelal een maatwerk oplossing. Een gespreksverslag of een indiensttredingsformulier zijn voorbeelden van formulieren die gedigitaliseerd kunnen worden binnen Leviy. Als een formulier ingevuld is in de Leviy App wordt deze verstuurd naar het dashboard waarna het ingevulde formulier beschikbaar is. 


Hoe kan een ingevuld formulier verwijderd worden:

  • Ga naar Beheer 
  • Kies voor Ingevulde Formulieren
  • Klik op de regel van het ingevulde formulier dat verwijderd moet worden, de regel wordt dan geel gearceerd. LET OP! Klik ergens in de regel waar geen linkje zit naar een andere pagina of PDF anders gaat Leviy naar deze pagina in plaats van dat je een geel gearceerde regel krijgt
  • Als de regel geel gearceerd is wordt rechts boven aan de tabel de knop Acties aanklikbaar en je selectie zichtbaar
  • Klik op de knop Acties
  • Kies vervolgens voor Verwijderen
  • Leviy  vraagt: "Weet u zeker dat u dit formulier wilt verwijderen?"
  • Klik op Bevestig
  • Het formulier is nu verwijderd


Naast de bovenstaande methode is het ook mogelijk om een ingevuld formulier te verwijderen direct bij de klant, het object of unit waar het ingevulde formulier opgeslagen staat. Sla de eerste stap in bovenstaand stappenplan dan over en vervang dit door naar de klant, het object of unit te gaan waar een ingevuld formulier verwijderd moet worden.