Wanneer een melding is aangemaakt wordt deze, na het in behandeling nemen of direct, na afronding gesloten. Dit kan op twee manieren worden uitgevoerd.


De eerste manier om een melding te sluiten is als volgt:

1. Kies in het bovenmenu voor Meldingen

2. Kies voor de betreffende melding die gesloten moet worden

3. Klik vervolgens rechts bovenin op het pen-icoon; Bewerken

4. Kies bij Status voor Gesloten

5. Klik vervolgens onderaan de pagina op Opslaan


De tweede manier om een melding te sluiten is als volgt:

1. Kies in het bovenmenu voor Meldingen

2. Arceer de regel van de betreffende melding door in de regel naast de titel klikken 

LET OP! Dit moet een melding betreffen die nog openstaand is. Dit geldt niet voor meldingen die op in behandeling staan

3. Wanneer de regel geel gearceerd is, komt er rechts bovenin, onder de filters, de knop Sluit beschikbaar

4. Wanneer er op Sluit geklikt wordt, verschijnt er een pop-upscherm waarin om bevestiging wordt gevraagd. Klik vervolgens op Bevestig