Door middel van de module Checklist is het mogelijk eenvoudige vraag-antwoord-lijsten digitaal af te werken en te laten ondertekenen door aanwezigen. Een Checklist wordt via de app ingevoerd. Het is ook mogelijk om de betreffende schoonmaker te selecteren in de Checklist controle, zodat inzichtelijk is welke schoonmaker is gecontroleerd.


Om een schoonmaker te selecteren in de controle worden onderstaande stappen gevolgd:

1. Kies op de homepagina op Mijn Objecten of Mijn Units, afhankelijk van de entiteit waarop de Checklist wordt ingevuld

2. Klik op het betreffende object/unit waar een Checklist controle gestart moet worden

3. Kies vervolgens voor de juiste Checklist controle die gestart moet worden

4. Wanneer de Checklist gestart wordt is het gegevensscherm altijd het eerste dat getoond word

5. Op dit scherm wordt er onder Schoonmakers op de grijze balk geklikt, waarna het mogelijk wordt om een naam in te typen

6. Typ de naam van de medewerker in, dit kan tevens ook de eerste drie letters zijn van de naam

7. Selecteer de medewerker, waarna deze wordt toegevoegd aan de Checklist. Het is mogelijk om meerdere medewerkers te selecteren

8. Wanneer de betreffende medewerker is gekozen wordt de Checklist verder uitgevoerd zoals bekend is


Nog niet bekend met de werkwijze van de DKS? Klik dan op hhttps://leviy.freshdesk.com/solution/articles/33000202085-hoe-start-ik-een-checklist-.