Het kan voorkomen, dat het nodig is om tijdens het plannen van Units de schoonmaakstatus te wijzigen. Het wijzigen van deze informatie is mogelijk door het gebruiken van de knop Wijzig status op de pagina Geplande statussen of via de knop Acties op de Units pagina.


Hoe een en ander in zijn werk gaat, is als volgt:

Werkwijze voor pagina Geplande statussen


1. Selecteer de regel(s) waarvoor de schoonmaakstatus moeten worden aangepast
2. Klik de blauwe knop Wijzig status
3. Klik binnen het venster op het veld achter Status en selecteer de gewenste status
4. Bevestig de keuze door de blauwe knop Opslaan te selecterenWerkwijze voor pagina Units


1. Selecteer de regel(s) waarvoor de schoonmaakstatus moeten worden aangepast
2. Klik de blauwe knop Acties en vervolgens Status wijzigen
3. Klik binnen het venster op het veld achter Schoonmaakstatus en selecteer de gewenste status
4. Bevestig de keuze door de blauwe knop Opslaan te selecteren