De meeste dashboards hebben een datumfilter. Hierdoor kunnen gebruikers in zoomen op bepaalde delen van hun data. Het kan voorkomen dat de gebruiker een andere datum wil selecteren of juist een andere datumtype wil selecteren. Dit kan door het datumfilter aan te passen. In dit artikel is uitgelegd hoe er verschillende datums kunnen woden geselecteerd maar ook hoe het datumtype kan worden veranderd. Het is mogelijk om de filters aan te passen naar: ja(a)r(en), per kwarta(a)l(en), per maand(en), per we(e)k(en), of per dag(en). Hiernaast kunnen alleenstaande datumfilters aangepast worden om tijdsperiodes tonen of om bijvoorbeeld altijd de afgelopen maand te tonen. 


Het datumfilter aanpassen - basis

1. Ga naar het filterpaneel aan de rechterkant het desbetreffende dashboard. Indien er geen filterpaneel beschikbaar is, zoek dan naar een klein grijs pijltje in het midden van de rechterkant van het scherm en klik hier op

2. Zoek in het filterpaneel naar een datumfilter (Deze heten "jaar", "maand' of "datum") 


3. In het bovenstaande filter, is het mogelijk om verschillende jaren te selecteren door de hokjes voor het jaar aan te vinken of uit te vinken; Als er een kruisje in het hokje voor het jaar staat dan wordt dit jaar meegenomen in de weergave op het dashboard. Dit werkt hetzelfde voor alle filters. 


Het datumfilter aanpassen - Geavanceerd


In het geval dat er een wat specifieker datumfilter is gewenst is het mogelijk om het hele filter aan te passen; het filter kan bijvoorbeeld worden aangepast om standaard de huidige maand weer te geven, om een kwartaal weer te geven of een periode tussen twee datums. 


1. Door met de muis naar de rechterbovenhoek van het filter te bewegen, zal er een pen icoon verschijnen

2. Klik op het pen icoon3. Het bovenstaande venster zal verschijnen en vanaf hier zijn er verschillende mogelijkheden.

4.a. Verschillende datumdimensies: jaar, kwartaal, maand, week of dag. Het is mogelijk om van datumdimensie te wisselen door op het pijltje naast "Years" te klikken en een andere dimensie te kiezen


De volgende opties zijn alleen beschikbaar in niet gegroupeerde datum filters. Is deze niet aanwezig op het gewenste dashboard, schiet dan een freshdesk ticket in bij de BI analist. Deze zal dan bekijken of het mogelijk is deze in te stellen  voor het desbetreffende dashboard. 


4.b. Een bepaalde datumperiode, bijvoorbeeld van  01/05/2018 tot 18/05/2018. Datumperiode: Door op Calender te klikken aan de linkerkant van het paneel, wordt het mogelijk om een specifieke periode in te stellen.

4.c. Het is ook mogelijk om een relatief datum filter in te stellen, bijvoorbeeld altijd de afgelopen maand of altijd vandaag. Het dashboard geeft dan alle acties weer die in dit tijdsbestek vallen. Door op Time Frame te klikken, is het mogelijk om een vaste relatieve datum in te stellen. (Tip: Voor het beste effect wordt deze gecombineerd met 4.a.)
Aanvullende tip: Op het moment dat er veel met specifieke filters wordt gewerkt, kan het lonen om deze vast te zetten. Hierdoor hoeven ze nietvoor elk gebruik opnieuw ingesteld. Dit kan door bovenin het filterpaneel (naast "Filters") op het symbol met de drie streepjes te klikken en daar "Set as my Default Filters" aan te klikken. Dit zorgt ervoor dat alle filter instellingen op deze manier blijven staan op dit account.