Een MKS lijkt in veel opzichten op de DKS, echter is het een doorontwikkelde variant.
De MKS controle is uit een aantal rekenkundige onderdelen opgebouwd, namelijk; ruimtesoorten, wegingsfactoren, elementen, punten aftrek & fatale vragen.
De MKS omvat een aantal ruimtesoorten en bij elke ruimtesoort zijn specifieke elementen geconfigureerd. Elk element genereert een bepaalde puntenaftrek, de mogelijke opties zijn: 0.25 - 0.50 - 0.75 - 1.0. Daarnaast wordt aan elke ruimtesoort een wegingsfactor meegegeven tussen de 1 en 10.
Zo is het voor een organisatie mogelijk om als zij bijv. de ruimtesoort sanitair belangrijker vinden dan de ruimtesoort verkeer, de sanitaire ruimte een zwaardere wegingsfactor mee te geven. Hiermee is het cijfer voor de sanitaire ruimte van grotere invloed op de score van de MKS. Tevens is het mogelijk om fatale vragen in te stellen.
Als bij een fatale vraag geantwoord wordt dat dit niet in orde is, wordt de ruimte in zijn geheel afgekeurd. 


Hoe wordt de score berekend van een MKS? Hierbij een aantal uitgangspunten:

  • De MKS gaat er vanuit dat elke ruimte die aan de controle wordt toegevoegd in eerste instantie een 10 scoort
  • Van elk element dat afgekeurd wordt binnen een ruimte worden de punten van de beginscore (10) in mindering gebracht
  • De score van een beoordeelde ruimte wordt naargelang de geconfigureerde wegingsfactor meegewogen in de score van de MKS
  • Een ruimte waarbij een fatale vraag positief beantwoord is scoort ongeacht het aantal afgekeurde elementen ten alle tijden een 0


Voorbeeld berekening:

In dit rekenvoorbeeld zijn de volgende ruimtesoorten beoordeeld;

- Verkeersruimte  (wegingsfactor 1)
* Sanitaire ruimte (wegingsfactor 5)
# Kantoor             (wegingsfactor 3)

- De verkeersruimte krijgt -0.75 & -0.50 & -1.0 door afgekeurde elementen. Totale punten aftrek is 2.25 x 1 (wegingsfactor) De score voor de verkeersruimte bedraagt 7.75.

* De sanitaire ruimte krijgt -1.0 & -1.0 & -0.75 & -0.50 door afgekeurde elementen. Totale punten aftrek is 3.25 x 5 (wegingsfactor) De score voor de sanitaire ruimte bedraagt 6.75.

# Het kantoor krijgt -1.0 & -1.0 & -1.0 & -0.75 & -0.50 & -0.25 door afgekeurde elementen. Totale punten aftrek is 4.50 x 3 (wegingsfactor) De score voor het kantoor bedraagt 5.50.RoomScore
Weighting Factor


Verkeersruimte7.75x1=7.75
Sanitaire ruimte6.75x5=33.75
Kantoor5.5x3=16.5+9
58Totaal: 58 / 9 = 6.44 score van de gehele MKS. 


Belangrijk: Als een element met 3 fouten wordt beoordeeld, dan wordt de puntenaftrek ook 3x gerekend.