Een MKS lijkt in veel opzichten op de DKS, echter is het een doorontwikkelde variant.
De MKS controle is uit een aantal rekenkundige onderdelen opgebouwd, namelijk; ruimtesoorten, wegingsfactoren, elementen, punten aftrek & fatale vragen.
De MKS omvat een aantal ruimtesoorten en bij elke ruimtesoort zijn specifieke elementen geconfigureerd. Elk element genereert een bepaalde puntenaftrek, de mogelijke opties zijn: 0.25 - 0.50 - 0.75 - 1.0. Daarnaast wordt aan elke ruimtesoort een wegingsfactor meegegeven tussen de 1 en 10.
Zo is het voor een organisatie mogelijk om als zij bijv. de ruimtesoort sanitair belangrijker vinden dan de ruimtesoort verkeer, de sanitaire ruimte een zwaardere wegingsfactor mee te geven. Hiermee is het cijfer voor de sanitaire ruimte van grotere invloed op de score van de MKS. Tevens is het mogelijk om fatale vragen in te stellen.
Als bij een fatale vraag geantwoord wordt dat dit niet in orde is, wordt de ruimte in zijn geheel afgekeurd.


Hoe wordt de score berekend van een MKS? Hierbij een aantal uitgangspunten:

  • De MKS gaat er vanuit dat elke ruimte die aan de controle wordt toegevoegd in eerste instantie een 10 scoort
  • Van elk element dat afgekeurd wordt binnen een ruimte worden de punten van de beginscore (10) in mindering gebracht
  • De score van een beoordeelde ruimte wordt naargelang de geconfigureerde wegingsfactor meegewogen in de eindscore van de MKS
  • Een ruimte waarbij een fatale vraag positief beantwoord is scoort ongeacht het aantal afgekeurde elementen ten alle tijden een 0


Voorbeeld berekening:

In dit rekenvoorbeeld zijn de volgende ruimten beoordeeld;

- Entree (Verkeersruimten, wegingsfactor 1)
* Dames toilet (Sanitaire ruimte, wegingsfactor 5)

* Heren toilet (Sanitaire ruimte, wegingsfactor 5)
# Vergaderruimte (Kantoor, wegingsfactor 3)

- De Entree krijgt -0.75 & -0.50 & -1.0 door afgekeurde elementen. Totale punten aftrek is 2.25. De score voor de Entree bedraagt 7.75.

* Het dames toilet krijgt -1.0 & -1.0 & -0.75 & -0.50 door afgekeurde elementen. Totale punten aftrek is 3.25. De score voor het dames toilet bedraagt 6.75.

* Het heren toilet krijgt -1.0 & -0,75 & -0,50 door afgekeurde elementen. Totale punten aftrek is 2.25. De score voor het heren toilet bedraagt 7.75. 

# De vergaderruimte krijgt -1.0 & -1.0 & -1.0 & -0.75 & -0.50 & -0.25 door afgekeurde elementen. Totale punten aftrek is 4.50. De score voor de vergaderruimte bedraagt 5.50.RuimteScore
Wegingsfactor
Rekenscore
Entree7.75x1=7.75
Dames toilet6.75x5=33.75
Heren toilet7.75x5=38.75
Vergaderruimte5.50x3=16.50
Subtotaal

14
96.75
Totaal: 96.75 punten / 14 wegingsfactor = 6.9Alle scores van de beoordeelden ruimten bij elkaar opgeteld komen op 96.75 punten, dit gedeeld door alle bij elkaar opgetelde wegingsfactoren (14) is de eindscore van de voorbeeld MKS 6.9.


Belangrijk: Als een element met 3 fouten wordt beoordeeld, dan wordt de puntenaftrek ook 3x gerekend.