In de bestanden module van LEVIY worden bestandscategorieën gehanteerd. De bestandscategorieën bieden de mogelijkheid om bestanden te organiseren in mappen, denk bijvoorbeeld aan een categorie contracten en een categorie werkinstructies.


Bestandscategorieën kunnen beschikbaar gesteld worden voor klanten, objecten and unit categorieën. Een contract is bijvoorbeeld een bestandscategorie dat beschikbaar moet zijn op klant niveau, terwijl werkinstructies bijvoorbeeld alleen relevant zijn voor object niveau en unit categorie niveau. Wanneer een bestandscategorie bijvoorbeeld aan klant niveau beschikbaar gesteld is, zal deze categorie voor alle klanten beschikbaar zijn. Zo zullen alle bestanden binnen de organisatie dezelfde structuur hanteren. Dit kan het opstart proces van een nieuwe klant of object bevorderen, omdat alle benodigde bestandscategorieën zo gevuld kunnen worden. Let op! Dit betekent niet dat gebruikers met de rol Klant hier per definitie bij kunnen, dit kan alleen indien deze rol hier de juiste permissie voor heeft. 


Per bestandscategorie kunnen ook permissies worden ingesteld. Er zijn twee soorten permissies die hiërarchisch van aard zijn: 

  • Bekijken: De rollen die hieraan gekoppeld worden mogen de bestanden van de bestandscategorie alleen bekijken. 
  • Beheren: De rollen die hieraan gekoppeld worden mogen de bestanden van de bestandscategorie bekijken, toevoegen, bewerken en verwijderen.


Door middel van de bestandscategorieën kunnen gebruikers met de Systeembeheerder rol op maat ingesteld worden welke bestanden voor welke rollen inzichtelijk moeten zijn.


Klik hier om te lezen hoe een bestandscategorie aangemaakt kan worden.


Let op! In Bestanden wordt er gewerkt met vaste rollen. Klik hier om te lezen wat vaste rollen zijn.