Bestandscategorieën worden door gebruikers met de rol Systeembeheerder aangemaakt met als doel dezelfde bestandsstructuur door de hele organisatie te hanteren. Bij het aanmaken van een bestandscategorie kan het bereik (klant/object/unit categorie) van de bestandscategorie en welke rollen bestanden binnen de categorie mogen bekijken of beheren worden vastgesteld. 


  1. Klik in de menubalk rechtsboven op het apps icoonen vervolgens Bestanden
  2. Klik links onderaan in het menu op Instellingen
  3. De pagina met alle reeds bestaande bestandscategorieën wordt zichtbaar
  4. Klik rechtsboven op de ronde blauwe knop met het plus icoon voor Toevoegen
  5. Voer bij Titel de naam in voor de nieuwe bestandscategorie
  6. Selecteer vervolgens voor welke niveaus de bestandscategorie beschikbaar moet zijn
  7. Selecteer de rollen welke bestanden van deze bestandscategorie alleen mogen bekijken
  8. Selecteer de rollen welke bestanden van deze bestandscategorie mogen beheren
  9. Klik op Toevoegen om de bestandscategorie toe te voegen


Klik hier om te lezen waar bestandscategorieën voor dienen.


Let op! In Bestanden wordt er gewerkt met gebruikerstypes.