In dit artikel is uitgelegd hoe een bestand op hoog niveau toegevoegd kan worden. Echter kan een bestand ook worden ingezien of beheerd vanuit het overzicht van bestanden bij een klant of object. 


  1. Klik in de menubalk rechtsboven op het apps icoonen vervolgens Bestanden
  2. Klik links in het menu op Klanten of op Objecten
  3. Afhankelijk van de keuze hierboven wordt de pagina om te zoeken naar klanten of de pagina om te zoeken naar objecten zichtbaar
  4. Typ in de zoekbalk de naam van de klant of het object in en druk op enter of klik de ronde blauwe knop met het zoek icoon om te Zoeken
  5. De pagina toont zoekresultaten
  6. Klik op de juiste klant of object 
  7. De pagina met bestanden van de gekozen klant of object wordt zichtbaar. De bestanden bevinden zich in de voorgedefinieerde bestandscategorieën
  8. Vanaf deze pagina kunnen bestanden (afhankelijk van de rol van de gebruiker) ingezien, toegevoegd, bewerkt en verwijderd worden. Via het tabje Objecten (indien bij een klant) of Unit Categorieën (indien bij een object) kan naar de bestanden van de onderliggende niveaus door genavigeerd worden