Bestanden kunnen om allerlei redenen verouderen, waardoor er regelmatig een nieuwe versie van een bestand toegevoegd moet worden. Om ervoor te zorgen dat er niet een overvloed aan oude bestanden in LEVIY blijven staan, vangt LEVIY dit af met slim versiebeheer. 


  1. Klik in de menubalk rechtsboven op het apps icoonen vervolgens Bestanden
  2. Zoek naar het bestand waarvoor een nieuwe versie moet worden toegevoegd door op de categorie te klikken waar het bestand zich bevindt of door naar de bestanden voor een klant of object te zoeken
  3. Wanneer het juiste bestand gevonden is, klik rechtsboven op de ronde blauwe knop met het plus icoon voor Nieuwe versie toevoegen op de overzichtspagina van het bestand
  4. Het scherm voor het toevoegen van een nieuwe versie wordt zichtbaar
  5. Klik op Bladeren of sleep een bestand naar het venster
  6. Klik op Opslaan om de nieuwe versie toe te voegen
  7. De oude versie wordt opgeslagen onder het tabje Versies op de overzichtspagina van het bestand
  8. De nieuwe versie krijgt automatisch een versie nummer

Indien een nieuwe versie wordt toegevoegd voor een bestand, zal deze de oude versie in de LEVIY app vervangen.