Bestanden die in het Dashboard worden toegevoegd, worden in één omgeving verzameld in de app. Om binnen deze omgeving makkelijk de bestanden voor een bepaalde klant/object/unit categorie te vinden, bestaat er een filter functionaliteit.


 1. Klik op de Bestanden knop op het home scherm
 2. De pagina met alle bestanden, welke de gebruiker recht heeft om te bekijken, worden zichtbaar. De bestanden bevinden zich in de voorgedefinieerde bestandscategorieën
 3. Boven aan de pagina staat een filter icoon. Klik op dit icoon om de Filter te openen
 4. Het filter scherm wordt zichtbaar
 5. Klik op het type entiteit waarvoor bestanden gevonden moeten worden (klant/object/unit categorie)
  • Indien Klant geselecteerd is, kan er vervolgens een klant gekozen worden
  • Indien Object geselecteerd is, kan er optioneel eerst een klant gekozen worden om zo gerichter een object te vinden
  • Indien Unit categorie geselecteerd is, kan er optioneel eerst een object gekozen worden om zo gerichter een unit categorie te vinden
 6. Klik op Toepassen om de omgeving te filteren
 7. Om de selectie te wissen, klik op het filter icoon om de Filter te openen. Klik vervolgens op Reset om de selectie te wissen en op het kruisje om af te sluiten