Wanneer er nieuwe klant of object bij komt, kan het voorkomen dat een bestaand bestand ook van toepassing is.
Om de opstart eenvoudig te realiseren biedt de bestanden module goede ondersteuning, door de mogelijkheid te bieden om bestaande bestanden te koppelen aan nieuwe klanten/objecten/unit categorieën.


  • Klik in de menubalk rechtsboven op het apps icoonen vervolgens Bestanden
  • Zoek naar het bestand welke gekoppeld moet worden door op de categorie te klikken waar het bestand zich bevindt of door naar de bestanden voor een klant of object te zoeken
  • Wanneer het juiste bestand gevonden is, klik op het menu icoonen kies voor Koppelingen bewerken om het bestand te koppelen aan de nieuwe een klant of object en eventueel onderliggende unit categorieën
  • Het scherm om de koppelingen te bewerken wordt zichtbaar
  • Voer de gewenste klant/object/unit categorieën toe waarvoor dit bestand beschikbaar moet komen. De mogelijkheden in dit scherm zijn gebaseerd op waar de bestaande categorie voor beschikbaar is gesteld door de Systeembeheerder. Klik hier om te lezen hoe bestands categorieën werken.
  • Klik op Opslaan om de wijzigingen op te slaan

Het bestand is nu ook gekoppeld aan de hiervoor gekozen entiteiten.